2016-12-10
I morse i Moskva:
Mikhail Malarenko i ett tidigt frukostmöte med Max Renard och Anders Thorsell, där man diskuterade Aktietorget, handelsstoppet samt verksamheten i BNG i avvaktan på den potentiella försäljningen.

Fr.v.: Anders, Max, Marietta Hackel (FEPI partner), Natalia (översättare) samt Mikhail.
2016-12-08 Shenzhen, Kina, idag: Styrelseordförande Max Renard tillsammans med Mr. Gao (representant för GDZE och Fame Dragon) samt Mr. Macintosh (tilltänkt vd för transaktionsbolaget).

Julmingel

Interfox Resources inbjuder alla sina aktieägare till ett julmingel, där styrelseordförande Max Renard kommer att tala om året som gått och i övrigt får aktieägarna tillfälle att mingla med varandra och delar av Bolagets ledning.

Tid och datum:
Onsdagen den 14 december 2016 klockan 18:00.

Plats:
Spårvagnshallarna konferens, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

Bolaget bjuder på kaffe med tilltugg samt glögg.

Notera att detta inte är en bolagsstämma. Därför kommer ingen väsentlig eller potentiellt kurspåverkande information att förmedlas.

RVSP senast 7 december: Thomas Häggqvist på thomas@interfox.com

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Häggkvist, ansvarig för ekonomisk rapportering samt investerarrelationer.
Email: thomas@interfox.com samt tel 070-552 26 22

Interfox anmäler Aktietorget till Finansinspektionen

Interfox har idag 6 december 2016 anmält Aktietorget till Finansinspektionen, läs pressmeddelande här.

Läs mer »

Analyser

Ta del av externa analyser av Interfox Resources.

Läs mer »

Bekräftade kolväten

En oberoende analys bekräftar de tidigare slutsatser från tredjepartskonsulters rapporter samt historiska data från de ursprungliga arbetena under sovjettiden om att det finns betydande förekomster av olja och gas i berggrunden på licensblocket. Vidare indikerar analysen ett ytterligare intervall i kritalagren. Detta intervall ingick inte i den ursprungliga bedömningen av potentiella resurser.

Läs mer »

Tillgångar

Interfox Resources AB har genom förvärv en licens; 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomsk Oblast, Ryssland. Själva licensblocket är 34 km2 stort och är en kombinerad prospekterings- och produktionslicens, TOM01559NR, som löper till september 2035.

Läs mer »

Bakgrund

På sovjettiden borrades på Interfoxs ryska licensblock två prospekteringsbrunnar ner till mer än 4 000 m djup. Båda brunnarna råkade ut för okontrollerade utflöden av kolväten. Omtolkning av historisk data och nya seismiska analyser tyder på betydande olje- och gasreserver.

Läs mer »

Verksamhet

I mitten av april öppnades ett av de gamla borrhålen öppnas för vidare analys av reservernas storlek. En analys av oberoende experter påvisar fler potentiellt produktiva intervall än väntat. I Augusti 2014 inleddes perforeringarna.

Läs mer »

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »