Bolaget har per bolagsstämman den 30 juni 2017 bytt namn till ”IFOX Investments AB (publ).

IFOX-aktien handlas sedan den 6 juli 2017 på Mangoldlistan, som en service till aktieägarna under tiden för utdelningar.

Den första utdelningen genomförs under juli med avstämningsdag den 7 juli. Aktien handlas därför utan rätt till den första utdelningen (1 NMR-aktie per IFOX-aktie) sedan den 4 juli. IFOX aktien innehåller dock rätten till den andra utdelningen (beräknad till 2,33 NMR-aktier per IFOX-aktie) fram tills några dagar innan avstämningsdagen för den andra utdelningen, som troligen genomförs under september månad.

Huvudtillgången i IFOX, Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som äger andelarna i Tomskprojektet, såldes per den 24 maj 2017 till Nickel Mountain Resources AB (publ), listat på NGMs Nordic OTC. IFOX innehåller därefter huvudsakligen aktier i NMR, som ska delas ut till IFOX aktieägare, ett konvertibelt skuldebrev i NMR samt ett mandatavtal från NMR att arbeta vidare med förhandlingar med potentiella köpare eller partners för Tomskprojektet.

Interfox anmäler Aktietorget till Finansinspektionen

Interfox har idag 6 december 2016 anmält Aktietorget till Finansinspektionen, läs pressmeddelande här.

Läs mer »

Analyser

Ta del av externa analyser av Interfox Resources.

Läs mer »

Bekräftade kolväten

En oberoende analys bekräftar de tidigare slutsatser från tredjepartskonsulters rapporter samt historiska data från de ursprungliga arbetena under sovjettiden om att det finns betydande förekomster av olja och gas i berggrunden på licensblocket. Vidare indikerar analysen ett ytterligare intervall i kritalagren. Detta intervall ingick inte i den ursprungliga bedömningen av potentiella resurser.

Läs mer »

Tillgångar

Interfox Resources AB har genom förvärv en licens; 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomsk Oblast, Ryssland. Själva licensblocket är 34 km2 stort och är en kombinerad prospekterings- och produktionslicens, TOM01559NR, som löper till september 2035.

Läs mer »

Bakgrund

På sovjettiden borrades på Interfoxs ryska licensblock två prospekteringsbrunnar ner till mer än 4 000 m djup. Båda brunnarna råkade ut för okontrollerade utflöden av kolväten. Omtolkning av historisk data och nya seismiska analyser tyder på betydande olje- och gasreserver.

Läs mer »

Verksamhet

I mitten av april öppnades ett av de gamla borrhålen öppnas för vidare analys av reservernas storlek. En analys av oberoende experter påvisar fler potentiellt produktiva intervall än väntat. I Augusti 2014 inleddes perforeringarna.

Läs mer »

Start

Bolaget har per bolagsstämman den 30 juni 2017 bytt namn till ”IFOX Investments AB (publ).

IFOX-aktien handlas sedan den 6 juli 2017 på Mangoldlistan, som en service till aktieägarna under tiden för utdelningar.

Den första utdelningen genomförs under juli med avstämningsdag den 7 juli. Aktien handlas därför utan rätt till den första utdelningen (1 NMR-aktie per IFOX-aktie) sedan den 4 juli. IFOX aktien innehåller dock rätten till den andra utdelningen (beräknad till 2,33 NMR-aktier per IFOX-aktie) fram tills några dagar innan avstämningsdagen för den andra utdelningen, som troligen genomförs under september månad.

Huvudtillgången i IFOX, Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som äger andelarna i Tomskprojektet, såldes per den 24 maj 2017 till Nickel Mountain Resources AB (publ), listat på NGMs Nordic OTC. IFOX innehåller därefter huvudsakligen aktier i NMR, som ska delas ut till IFOX aktieägare, ett konvertibelt skuldebrev i NMR samt ett mandatavtal från NMR att arbeta vidare med förhandlingar med potentiella köpare eller partners för Tomskprojektet.

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »