Pressmeddelande IFOX och Nickel Mountain Resources

2017-03-31

Interfox Resources AB (publ) (”IFOX”) och Nickel Mountain Resources AB (publ) (”NMR”) signerade tidigare idag ett avtal om försäljning av Mezhlisa Resources Cyprus Limited. NMR och IFOX sände in pressmeddelanden för publicering före öppning och NMR:s pressmeddelande publicerades 8:37. https://www.bequoted.com/bolag/nickel-mountain/pressmeddelande/nickel-mountain-resources-samt-interfox-resources-tecknar-av-55394

Aktietorget fick pressmeddelandet för publicering 8:42. Först kl 9:25 återkom Aktietorget genom Vinge Advokatbyrå och bad att IFOX skulle förkorta rubriken, då man angav att den maximalt får vara 150 tecken. 9:36 fick Aktietorget en justerad version. Vad som inträffat därefter och varför pressmeddelandet inte har publicerats är obekant för Bolaget.

Den här förseningen är anmärkningsvärd, speciellt som pressmeddelandet innehåller viktig information angående den pågående nyemissionen.

Inbjudan till teckning av aktier i Interfox Resources AB (publ)

100% garanterad företrädesrättsemission februari/mars 2017

Teckningsperiod: 27/2 - 17/3 2017
Emissionsbelopp: 22,1 MSEK
Teckningskurs: 3 SEK/aktie

Interfox anmäler Aktietorget till Finansinspektionen

Interfox har idag 6 december 2016 anmält Aktietorget till Finansinspektionen, läs pressmeddelande här.

Läs mer »

Analyser

Ta del av externa analyser av Interfox Resources.

Läs mer »

Bekräftade kolväten

En oberoende analys bekräftar de tidigare slutsatser från tredjepartskonsulters rapporter samt historiska data från de ursprungliga arbetena under sovjettiden om att det finns betydande förekomster av olja och gas i berggrunden på licensblocket. Vidare indikerar analysen ett ytterligare intervall i kritalagren. Detta intervall ingick inte i den ursprungliga bedömningen av potentiella resurser.

Läs mer »

Tillgångar

Interfox Resources AB har genom förvärv en licens; 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomsk Oblast, Ryssland. Själva licensblocket är 34 km2 stort och är en kombinerad prospekterings- och produktionslicens, TOM01559NR, som löper till september 2035.

Läs mer »

Bakgrund

På sovjettiden borrades på Interfoxs ryska licensblock två prospekteringsbrunnar ner till mer än 4 000 m djup. Båda brunnarna råkade ut för okontrollerade utflöden av kolväten. Omtolkning av historisk data och nya seismiska analyser tyder på betydande olje- och gasreserver.

Läs mer »

Verksamhet

I mitten av april öppnades ett av de gamla borrhålen öppnas för vidare analys av reservernas storlek. En analys av oberoende experter påvisar fler potentiellt produktiva intervall än väntat. I Augusti 2014 inleddes perforeringarna.

Läs mer »

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »