Jonathan Collins & Max Renard

Idag, tisdagen 12/1, 07:55 lokal tid.
Jonathan Collins (tv), styrelseledamot, tillsammans med Max Renard, ordförande, på Hong Kongs flygplats. Möte i Beijing idag, där även Charles Liu, vice ordförande, ansluter.

Today, Tuesday 12th of January, 07:55 in Hong Kong
Jonathan Collins (left), Member of the Board, together with Max Renard, Chairman, at the Hong Kong airport. Meeting in Beijing today where Charles Liu, vice Chairman, will attend.

Kommersiella flöden av kolväten

Interfox Resources har efter perforeringar erhållit kommersiella flöden av både gas och kondensat från nivån som kallas vittringsskorpan.

Bolaget har tidigare kommunicerat en viss optimism avseende vittringsskorpan i den återinträdda brunnen (brunn #4). Det var från den här nivån, 2 990 m – 3 010 m, som en okontrollerad s k blowout inträffade redan när brunnen borrades 1991 av Sovjetunionen. Det var även denna vittringsskorpa som genererade det spontana gasflöde Bolaget erhöll och meddelade i oktober förra året.

För första gången har Bolaget funnit även flytande kolväten, i det här fallet i form av kondensat, den mest värdefulla typen av kolväte. Brunnen producerar kolväten under mycket högt tryck, ca 130 atmosfärer. Därför håller borrteamet nu på att stänga och tillfälligt försegla varje flödeskälla.

VD har ordet

VD Peter Klimt uttalar sig vid sitt tillträde.

Läs mer »

Analyser

Ta del av externa analyser av Interfox Resources.

Läs mer »

Bekräftade kolväten

En oberoende analys bekräftar de tidigare slutsatser från tredjepartskonsulters rapporter samt historiska data från de ursprungliga arbetena under sovjettiden om att det finns betydande förekomster av olja och gas i berggrunden på licensblocket. Vidare indikerar analysen ett ytterligare intervall i kritalagren. Detta intervall ingick inte i den ursprungliga bedömningen av potentiella resurser.

Läs mer »

Tillgångar

Interfox Resources AB har genom förvärv en licens; 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomsk Oblast, Ryssland. Själva licensblocket är 34 km2 stort och är en kombinerad prospekterings- och produktionslicens, TOM01559NR, som löper till september 2035.

Läs mer »

Bakgrund

På sovjettiden borrades på Interfoxs ryska licensblock två prospekteringsbrunnar ner till mer än 4 000 m djup. Båda brunnarna råkade ut för okontrollerade utflöden av kolväten. Omtolkning av historisk data och nya seismiska analyser tyder på betydande olje- och gasreserver.

Läs mer »

Verksamhet

I mitten av april öppnades ett av de gamla borrhålen öppnas för vidare analys av reservernas storlek. En analys av oberoende experter påvisar fler potentiellt produktiva intervall än väntat. I Augusti 2014 inleddes perforeringarna.

Läs mer »

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »