Fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av IFOX Investment AB:s utdelning under januari månad år 2018 av aktier i Nickel Mountain Resources AB

IFOX  har i förfrågan  önskat att Skatteverket ger besked om en fördelning av anskaffningsutgiften mellan IFOX Investment AB (IFOX) och utdelningen av aktier i dotterbolaget Nickel Mountain Resources AB (NMR).

Årsstämman i IFOX beslutade den 29 december 2017 att dela ut IFOX:s samtliga aktier i dotterbolaget NMR till sina aktieägare. För en aktie i IFOX erhölls två aktier i NMR. Avstämningsdag för rätt till aktier i NMR var den 8 januari 2018. Sista dag för handel i IFOX med rätt att delta i utdelningen var den 4 januari 2018.

1                 Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (lex Asea). IFOX har gjort bedömningen att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i NMR är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffnings­utgiften för aktierna i IFOX delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i NMR. Detta görs på så sätt att värdeminsk­ningen av aktien i det utdelande bolaget IFOX förs över till den utdelade aktien i NMR. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i IFOX blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

2                 Beräkningar

Aktierna i IFOX handlas sedan den 6 juli 2017 på Mangoldslistan. Den sista dagen med notering för aktien i IFOX med rätt till utdelning var den 4 januari 2018. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 0,40 kronor för aktien i IFOX. Den första noteringen för handel med aktien i IFOX utan rätt till utdelning av aktier var den 9 januari 2018. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 0,05 kronor.

Av anskaffningsutgiften omedelbart före utdelningen för aktier i IFOX bör därför (0,05 / 0,40 =) 12 procent hänföras till aktier i IFOX och 88 procent till aktier i NMR.

 

Interfox anmäler Aktietorget till Finansinspektionen

Interfox har idag 6 december 2016 anmält Aktietorget till Finansinspektionen, läs pressmeddelande här.

Läs mer »

Analyser

Ta del av externa analyser av Interfox Resources.

Läs mer »

Bekräftade kolväten

En oberoende analys bekräftar de tidigare slutsatser från tredjepartskonsulters rapporter samt historiska data från de ursprungliga arbetena under sovjettiden om att det finns betydande förekomster av olja och gas i berggrunden på licensblocket. Vidare indikerar analysen ett ytterligare intervall i kritalagren. Detta intervall ingick inte i den ursprungliga bedömningen av potentiella resurser.

Läs mer »

Tillgångar

Interfox Resources AB har genom förvärv en licens; 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomsk Oblast, Ryssland. Själva licensblocket är 34 km2 stort och är en kombinerad prospekterings- och produktionslicens, TOM01559NR, som löper till september 2035.

Läs mer »

Bakgrund

På sovjettiden borrades på Interfoxs ryska licensblock två prospekteringsbrunnar ner till mer än 4 000 m djup. Båda brunnarna råkade ut för okontrollerade utflöden av kolväten. Omtolkning av historisk data och nya seismiska analyser tyder på betydande olje- och gasreserver.

Läs mer »

Verksamhet

I mitten av april öppnades ett av de gamla borrhålen öppnas för vidare analys av reservernas storlek. En analys av oberoende experter påvisar fler potentiellt produktiva intervall än väntat. I Augusti 2014 inleddes perforeringarna.

Läs mer »

Start

Fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av IFOX Investment AB:s utdelning under januari månad år 2018 av aktier i Nickel Mountain Resources AB

IFOX  har i förfrågan  önskat att Skatteverket ger besked om en fördelning av anskaffningsutgiften mellan IFOX Investment AB (IFOX) och utdelningen av aktier i dotterbolaget Nickel Mountain Resources AB (NMR).

Årsstämman i IFOX beslutade den 29 december 2017 att dela ut IFOX:s samtliga aktier i dotterbolaget NMR till sina aktieägare. För en aktie i IFOX erhölls två aktier i NMR. Avstämningsdag för rätt till aktier i NMR var den 8 januari 2018. Sista dag för handel i IFOX med rätt att delta i utdelningen var den 4 januari 2018.

1                 Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (lex Asea). IFOX har gjort bedömningen att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i NMR är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffnings­utgiften för aktierna i IFOX delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i NMR. Detta görs på så sätt att värdeminsk­ningen av aktien i det utdelande bolaget IFOX förs över till den utdelade aktien i NMR. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i IFOX blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

2                 Beräkningar

Aktierna i IFOX handlas sedan den 6 juli 2017 på Mangoldslistan. Den sista dagen med notering för aktien i IFOX med rätt till utdelning var den 4 januari 2018. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 0,40 kronor för aktien i IFOX. Den första noteringen för handel med aktien i IFOX utan rätt till utdelning av aktier var den 9 januari 2018. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 0,05 kronor.

Av anskaffningsutgiften omedelbart före utdelningen för aktier i IFOX bör därför (0,05 / 0,40 =) 12 procent hänföras till aktier i IFOX och 88 procent till aktier i NMR.

 

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »