Investor relations

Interfox Resources AB strävar efter att föra en öppen dialog med aktiemarknaden, media och andra intressenter. Vi arbetar fortlöpande med att förbättra vår corporate governance för att säkerställa berörda parters intressen och för att minska risker.

Våra principer för bolagsstyrning bygger på ansvarstagande, öppenhet, rättvisa och enkelhet med målet att maximera aktieägarvärden och samtidigt tillföra mervärden. Dessa principer ligger till grund för vårt arbete med investerare och andra intressenter, samt fungerar som en ledstjärna för att säkerställa att lagar och etiska värden efterföljs.

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »