Marknadsöversikt

Enligt International Energy Agency1 (”IEA”) var den relativa fördelningen mellan de primära energikällorna i världen under 2011 följande: Olja 322 procent, kol 288 procent, naturgas 21 procent, kärnkraft 55 procent, vattenkraft 2 procent och övriga energikällor 2 procent. Användningen av alternativa energikällor såsom vind- och vågkraft, solenergi och biobränsle var mycket begränsad. Sålunda härstammar cirka 533 procent av all energiförbrukning från olja och naturgas.

Oljeindustrin är uppdelad i två huvudsegment, ”upstream” och ”downstream”. Med upstream avses prospektering och produktion av råolja och naturgas. Med downstream avses raffinering samt distribution av petroleumprodukter i form av drivmedel, eldningsolja eller som råvara till den petrokemiska industrin. Interfox Resources fokuserar på prospektering och produktion och är sålunda ett renodlat upstreambolag.

1 IEA World Energy Outlook, 2013

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »