Den ryska oljemarknaden

Ryssland, med sina oljetillgångar, besitter en viktig global energiresurs. Enligt BP Statistical Review (2013) uppgick bevisade ryska oljereserver under 2012 till 87,2 miljarder fat vilket utgör cirka 5,2 procent av världens totala bevisade oljetillgångar. Ryska oljetillgångar återfinns framför allt i västra Sibirien, mellan Uralbergen och den Centralsibiriska platån. Andra viktiga oljeregioner är Timano-Pechora i norra Ryssland, Volga-Ural-regionen och ön Sakhalinvid Stillahavskusten. Förutom dessa viktiga oljetillgångar har Ryssland också mycket stora naturgasreserver. Rysslands totala naturgasreserver 2012 uppgick till 32 900 miljarder kubikmeter, vilket motsvarar 17,6 procent av världens naturgasreserver1.

Oljeproduktion och konsumtion

Ryssland är världens näst största oljeproducent efter Saudiarabien2. Under 2012 uppgick den ryska oljeproduktionen till 10,6 miljoner fat per dag, vilket motsvarade 12,8 procent av den globala marknaden3. Peak i den ryska (sovjetiska) oljeproduktionen nåddes år 1987, med en daglig volym på 11,5 miljoner fat. Produktionen sjönk markant under första hälften av 1990-talet efter kollapsen av Sovjetunionen och de åtföljande privatiseringarna. Den lägsta dagliga volymen uppnåddes under 1996 med endast 6,1 miljoner fat per dag, vilket motsvarar en minskning med mer än 40 procent från 1987 års toppnivåer. Nedgången i oljeproduktionen berodde främst på den ekonomiska kollapsen i samband med Sovjetunionens fall i kombination med uttömning av stora oljefält samt ökade produktionskostnader. Under resten av 1990-talet förblev den dagliga produktionsnivån relativt oförändrad och steg under 1999 bara till 6,2 miljoner fat per dag.

Den ryska oljeproduktionen ökade sedan under inledningen av 2000-talet, upp till en daglig produktionsnivå på cirka 10 miljoner fat under 2007. Bakomliggande faktorer till den starka tillväxten var den ryska privatiseringen av oljeindustrin, ökat utnyttjande av västerländsk produktionsteknik och de ökade marknadspriserna på olja. De två typerna av råolja som kännetecknar den ryska marknaden återspeglar deras geografiska källor – Urals Blend och Siberian Light. Av dessa visar Siberian Light bäst kvalitet, med både en låg svavelhalt och lägre viskositet, så att dess pris och kvalitet är i paritet med Brentolja. Urals Blend normalt handlas med cirka [3-5] USD rabatt jämfört med Brentolja.

Figur 9: Rysk oljeproduktion 1985-2012 i miljoner fat per dag.

ryskoljeproduktion

Källa: BP Statistical Review (2013)

Den inhemska oljemarknaden

Idag absorberas endast en liten del av den ryska oljeproduktionen av den inhemska konsumtionen. DenDen dagliga konsumtionen uppgick under 2012 till 3,2 miljoner fat per dag vilket endast motsvarar cirka 30,2 procent av den dagliga produktionen4. Den inhemska konsumtionen av råolja var betydligt högre under Sovjettiden. Emellertid var oljepriset under denna period under statlig subvention. Under slutet av 1980-talet låg den dagliga ryska oljeförbrukningen stadigt på över fem miljoner fat per dag och motsvarade ungefär hälften av den totala ryska oljeproduktionen. Under 1990-talet halverades den dagliga konsumtionen och uppgick under 1999 till 2,6 miljoner fat per dag, bland annat som en följd av att de statliga subventionerna upphörde och det infördes exportkvoter. Den inhemska konsumtionen har sedan stabiliserats kring denna nivå. Avgörande för det inhemska oljepriset ärär en auktionsliknande process. Det överenskomna priset är giltigt under en månad tills den nya auktionen sker. Förutom den inhemska efterfrågan påverkas priset avytterligare faktorer, till exempel exportpris, skatter, pipelinekapacitet, transportkostnader och avgifter.

1. BP Statistical Review, 2013.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »