Drivkrafter och prognoser

Ekonomisk tillväxt är den främsta drivkraften bakom efterfrågan på olja. Energibehovet per capita ökar hela tiden trots att teknikutvecklingen ökar effektiviteten. Detta beror på att tillväxten främjar en ökad efterfrågan på rörlighet och befolkningstillväxt. Världens energibehov tillgodoses i stor utsträckning av fossila bränslen, av vilka olja är den dominerande. U.S. Energy Information Administration1 (”EIA”) prognosticerar att världens energikonsumtion kommer att växa med 56 procent mellan 2010 och 2040. Mycket av ökningen i energiförbrukningen sker i länder utanför OECD där efterfrågan drivs av stark, långsiktig ekonomisk tillväxt. Förnybar energi och kärnkraft är de snabbast växande energikällorna men fossila bränslen kommer enligt EIA att fortsätta leverera nästan 80 procent av världens energianvändning fram till 2040. Naturgas är det snabbast växande fossila bränslet enligt EIAs prognos och användningen förväntas öka med i genomsnitt 1,7 procent per år.

1 EIA International Energy Outlook, 2013

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »