Gaspriset

Naturgas prissätts ofta på den lokala marknad dit den transporteras eftersom transport av naturgas är dyrare än transport av olja. En normalkubikmeter naturgas motsvarar 37,2 standardkubikfot. Priset på naturgas anges i USD per tusen kubikfot (USD/MCF) eller i euro per tusen kubikmeter (euro/MCM). Priset bestäms delvis av energiinnehållet. För att möjliggöra jämförelse av värdet mellan olja och naturgas har begreppet oljeekvivalenter (BOE) införts. Ett fat oljeekvivalent motsvarar energiinnehållet i ett fat olja och motsvarar energiinnehållet i 6 000 kubikfot naturgas. World Bank Group prognostiserar ett genomsnittligt pris för Europeisk naturgas på cirka 11,5 USD/MCF under 2014.

Figur 8. Naturgaspriset 1980 – 2020 (prognos).

lns-prisutveckling

Källa: The World Bank Group (2013).

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »