Geologisk kartläggning av berggrunden

Att borra efter olja och naturgas är kostsamt. Det finns ingen helt säker metod för att finna olja och naturgas men med moderna metoder är det möjligt att reducera kostnaderna och undvika onödigt arbete. Utgångspunkten är en geologisk bestämning av berggrundens typ och struktur vilket till en början sker genom geologiskt kartering i fält (på land), via flygfotografering och satellitmätningar i syfte att upprätta geologiska kartor. Ytterligare geologiska undersökningar genomförs när ett område identifierats för utforskning med avsikten att öka chanserna att hitta olja och naturgas vid de efterföljande provborrningarna.

Geofysik är en central vetenskap i letandet efter olja och gas. Den vanligaste metoden inom geofysiken är insamling av seismiska data, både två-dimensionella (2D) och 3-dimensionella (3D) data. I de områden Interfox Resources har tillstånd förekommer bara 2D data. Med hjälp av insamlade och processade seismisk data uppnår man en seismisk bild av berggrunden som kan liknas vid ett geologiskt tvärsnitt där de olika lagen i berggrunden framkommer med formationsgränser, förkastningar och dess avbrott. Med hjälp av seismiska data är det avsevärt mer kostnadseffektivt att leta efter olja och gas. Teknologin gör det dessutom möjligt att bearbeta äldre fält och finna reserver som tidigare inte var möjliga att upptäcka. Utan att genomföra borrningar finns det dock ännu ingen helt säker metod att konstatera förekomst av olja eller naturgas eller om de finns i kommersiellt producerbara mängder.

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »