Naturgas

Sedan slutet av 1950-talet har naturgas använts i norra Europa och sedan förra sekelskiftet i USA. I Sverige introducerades naturgasen 1985. Naturgas är en brännbar blandning av gasformiga kolväten och finns i anslutning till oljefält men förekommer ofta också i separata fyndigheter. Idag finns det knappast något oljefält där naturgasen inte tillvaratas. Denna del av oljeindustrin tillverkar bland annat plaster, syntetiska fibrer och rengörings- och lösningsmedel.

Reserver

Naturgas är världens näst största energiresurs. Enligt BP1 uppgick världens sammanlagda bevisade naturgasreserver vid årsskiftet 2012/2013 till 187 300 miljarder kubikmeter. Staterna inom det tidigare Sovjetunionen svarade för cirka 29 procent av de påvisade naturgasreserverna.

Figur 5. Världens påvisade naturgasreserver 2012.

miljarderkubik

Källa: BP Statistical Review of World Energy, 2013.

Produktion

Den globala naturgasproduktionen uppgick enligt BP1 under 2012 till cirka 3 363 miljarder kubikmeter per dag, en ökning med 1,9 procent jämfört med 2011.

Figur 6. Produktion av naturgas under 2012.

miljarderkubik2

Källa: BP Statistical Review of World Energy, 2013.

Enligt BP var Europa och Eurasien2 den viktigaste producerande regionen av naturgas under 2012 med en andel om cirka 31 procent. De största producenterna av naturgas är USA och Ryssland.

Förbrukning

Under den senaste tioårsperioden har världens naturgaskonsumtion ökat med i genomsnitt 2,8 procent per år.

Figur 7. Tillväxt i förbrukningen av naturgas 2003-2012.

figur7

Källa: BP Statistical Review of World Energy, 2013.

Enligt BP1 uppgick den sammanlagda naturgasförbrukningen i världen under 2012 till cirka 3 314 miljarder kubikmeter per dag. De största konsumenterna, med en sammanlagd förbrukning om cirka 1 138 miljarder kubikmeter per dag, var Nordamerika och Ryssland, vilket motsvarade cirka 34 procent av den totala förbrukningen.

1 BP Statistical Review of World Energy, 2013
2 Eurasien är den sammanhängande landmassa som utgörs av de två världsdelarna Europa och Asien.

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »