Oljeexport

Ryssland har noterat en betydande ökning av oljeexporten sedan början av 1990-talet. Faktorer som bidragit till detta är en minskad inhemsk efterfrågan i kombination med höga utländska priser på råolja och borttagande av exportkvoter. För närvarande exporteras cirka 70 procent av Rysslands oljeproduktion. Exporten är i första hand riktad till marknader som Europa och de forna Sovjetstaterna. På senare år har dock exporten fokuserats allt mer på tillväxtmarknader i Asien. Ungefär hälften av all export, eller en tredjedel av den totala produktionen, transporteras via Transnefts pipelinesystem eller via en rad exporthamnar. Andra viktiga transportsätt är tåg eller flodbåtar. Kostnaderna för transport via järnväg eller flodtransport är betydligt högre än vid användning av pipeline.

Det finns inte längre några formella exportbegränsningar som hindrar producenter att exportera oljan utomlands. Dock tvingas ofta oljeproducenterna att sälja oljan på den inhemska marknaden till följd av begränsningar i Transnefts pipelinekapacitet. För att använda Transnefts pipelinesystem måste företagen kvartalsvis ansöka om en exportkapacitet på förhand och tilldelning för nämnda kapacitet görs beroende av de faktiska leveranserna under föregående kvartal. Inhemska och utländska företag får använda Transnefts system på lika villkor. När den totala efterfrågan överstiger tillgänglig kapacitet, är systemets kapacitet uppdelat proportionellt enligt leveranser under föregående kvartal. Denna begränsning i kapacitet har generellt resulterat i ett inhemskt utbudsöverskott, vilket resulterat i ett relativt lägre pris på råolja i Ryssland jämfört med världsmarknadspriset.världsmarknadspriset De senaste åren har en hel delutbyggnadsprojekt genomförts avseende Transnefts kapacitet. Bland dessa kan nämnas utbyggnaden av det baltiska rörledningssystemet (BPS) som ger Ryssland möjlighet att nå marknaden i norra Europa via den nybyggda hamnen i Primorsk, Druzhba-Adria – projektet som omfattar en vridning av flödet i den Adriatiska rörledningen som går från den kroatiska hamnen Omisalj till Ungern och en pipeline till exportterminalen i Murmansk, som möjliggör export av olja från Timano – Pechoraregionen. Ett av de viktigaste projekten för Ryssland är utbyggnaden av ESPO (Eastern Siberia-Pacific Ocean) pipelinen, som möjliggör export till de asiatiska marknaderna. Den första etappen av två är redan i drift och kopplingen till Kina likaså. Pipelinen matas med olja från bland annat tomskregionen.

Figur 10: Eastern Siberia-Pacific Ocean oil Pipeline – ESPO

figur10

Källa: Haute Ecole de Gestion de Genève (2013).

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »