Oljepriset

Råoljepriset relateras i Västeuropa till ett pris på en råolja av hög kvalitet som produceras i ett oljefält i Nordsjön som heter ”Brent”. Alla övriga råoljor som handlas i Europa prissätts med Brentolja som jämförelse. Beroende på olika innehåll av dieselbränsle, bensin, tjockolja och villaolja varierar råoljans pris. Stor prispåverkan har också halten av framför allt svavel, men även förekomsten av metaller och andra ämnen. En råolja som har bättre kvalitetsegenskaper än ”Brent” är vanligen något dyrare och på motsvarande sätt är en råolja av lägre kvalitet något billigare.

Figur 4. Råoljepriset på världsmarknaden.

brentoil

Källa: Bloomberg

Det var fram till mitten av 1970-talet mycket vanligt att oljebolagen köpte råolja och relaterade produkter på långtidskontrakt, med leveransvolymer och pris avtalade för längre tidsperioder. Idag sker i princip all handel av petroleumprodukter på kortare kontrakt, på spotmarknaden, där prissättningen följer dagsaktuella noteringar, de så kallade Rotterdamnoteringarna. Alla oljepriser i den internationella oljehandeln noteras i USD. Oljepriset har historiskt uppvisat stora variationer. FörutomF av tillgång och efterfrågan påverkas oljepriset av faktorer som global och regional politisk och ekonomisk utveckling i de råvaruproducerande regionerna, liksom av i vilken utsträckning OPEC och övriga oljeproducerande länder påverkar de globala produktionsnivåerna. Oljepriset påverkas vidare av ett antal kritiska faktorer såsom den globala ekonomiska situationen, priser på alternativa bränslen, väderförhållanden och politisk osäkerhet. Råolja och färdiga oljeprodukter, av likvärdig kvalitet, handlas till ett marknadspris som för den specifika oljan i princip är lika över hela världen bortsett från fraktkostnader. EIA prognosticerar ett stigande oljepris i framtiden.

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »