Tomskregionen

Tomskregionen är känd för sina olje- och gastillgångar. Oljeutvinning i regionen inleddes på 1960-talet och gasproduktion lanserades i mitten av 1990-talet. För närvarande är Tomskregionen en av de tio ledande oljeregionerna i Ryssland.

Regionen delas diagonalt i mitten av floden Ob som flyter från sydost till nordväst och sedan så småningom ut i Norra Ishavet. Lokalt talar man om ”vänster” och ”höger” flodbank, och infrastrukturen har hittills bara varit utvecklad på ”vänster” sida. Den framtida tillväxten i utvinningsbara kolväten är i första hand förknippad
med utvecklingen av den högra flodstranden. Den lokala förvaltningen i Tomsk anser därför att regionen kommer att vara centralcentral förexpansion av oljeutvinningen inom hela östra Ryssland.

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »