Organisation

organisation1

Medarbetare

Per den 30 december 2013 hade Koncernen 0 anställda. All personal i Koncernen är engagerade på konsultbasis.

Legal struktur

Moderbolaget Interfox Resources AB (publ) (org. nr. 556658-6797) har säte i Stockholms län, Stockholms kommun. Interfox Resources innehar ett dotterbolag som ägs till 100 procent; Mezhlisa Resources Cyprus Ltd (”Mezhlisa”) med säte i Nicosia, Cypern. Mezhlisa försvärvar succesivt i sin tur 74 procent av aktierna i OOO Bakcharneftegaz (”BNG”) som äger en prospekterings- och produktionslicens i Tomskregionen, Ryssland. Ägandet i BNG överförs till Mezhlisa i takt med att överenskomna investeringar i oljekoncessionen genomförs. Totalt uppgår finansieringsåtagandet till 12,4 MUSD. Ägare till BNG i övrigt är geologen Mikhail Malyarenko. Interfox Resources AB (publ) hette tidigare Archelon Mineral AB (publ).

Moderbolaget tillhandahåller finansiering, lägger de strategiska riktlinjerna samt ansvarar för rapporteringen till marknaden. Mezhlisa Resources Cyprus Ltd fungerar som delägare i BNG och därtill knuten avtalsuppföljning innefattande t ex att vara direkt finansieringspart gentemot BNG samt se till att projektet genomförs enligt överenskomna principer om Corporate Governance etc. I detta uppdrag bistår moderbolaget med resurser.

organisation2

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »