Strategi

Genom att utnyttja av det lilla företagets fördelar genom noggranna utvärderingar identifiera tillgångar som uppfyller Bolagets uppsatta kriterier vad gäller bland annat storlekspotential, belägenhet, access till närliggande infrastruktur, områdets geologi och historik som oljeregion samt tillgång på kvalificerad personal. När en tillgång är utvald är syftet att sluta avtal och säkra rättigheter till tillgången på ett sätt som matchar Bolagets finansiella och operationella förmåga att kommersialisera projektet på kort och medellång sikt.

 • Bevisa oljereserver för att sedan låta en tredje part utveckla resursen
 • Tillgång till en prospekteringslicens i Tomsk
 • Förekomst av kolväte på prospekteringslicensen är påvisad efter borrningar under Sovjettiden
 • Förvalta och utveckla tillgången på bästa sätt utifrån den samlade kunskapen och erfarenheten hos ledningen samt med hjälp av erkända experter i sektorn

Kontakta oss

 • INTERFOX RESOURCES AB
  ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
  114 30 STOCKHOLM

  Karta »