Styrelse och ledning

Anders Thorsell, verkställande direktör, styrelseledamot

Född: 1973

Utbildning: Jurist, Stockholms Universitet.

Andra uppdrag: Affärsansvarig Interfox Invest AB och Director of Business Development för FEPI, med särskild inriktning på Ryssland. Styrelseordförande: Acroterra Lithium AB. Styrelseledamot: Solidar Fonder AB, Solidar Pension AB, Connector Corporate Finance AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Verkställande direktör och Corporate Financechef tidigare Banque Invik Corporate Finance AB, Corporate Financechef Catella Förmögenhetsförvaltning AB samt Glitnir AB.

Innehav: 54 644

Christine Marietta Hackel

Född: 1962

Bakgrund: Affärskvinna och är bl a ägare till ett konstgalleri.

Marietta är tysk och bosatt i Monaco.

Innehav: 3 528 333

Per Weithz, styrelseledamot

Född: 1972

Utbildning: Ingenjör och pilot

Per Weithz har mångårig erfarenhet av entreprenörskap och har varit med och grundat bl a Nextjet, UAB Nordic Solutions Air, Quicknet Air Operations och Jet Sweden. Per arbetar som pilot.

Per Weithz är svensk medborgare.

Innehav: 918 161

 

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »