Styrelse och ledning

Anders Thorsell, verkställande direktör, styrelseledamot

Född: 1973

Utbildning: Jurist, Stockholms Universitet.

Andra uppdrag: Affärsansvarig Interfox Invest AB och Director of Business Development för FEPI, med särskild inriktning på Ryssland. Styrelseordförande: Acroterra Lithium AB. Styrelseledamot: Solidar Fonder AB, Solidar Pension AB, Connector Corporate Finance AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Verkställande direktör och Corporate Financechef tidigare Banque Invik Corporate Finance AB, Corporate Financechef Catella Förmögenhetsförvaltning AB samt Glitnir AB.

Innehav: 54 644

Jonathan Collins, styrelseordförande

Född: 1966

Utbildning: Advokat, kvaliciferad i  UK, New York och Hongkong.

Andra uppdrag: Han har sedan 1997 haft olika seniora befattningar inom Jardine Matheson Group, ett konglomerat som är noterat på LSE med ett börsvärde på GBP 23 miljarder. För närvarande är han General Counsel  för JLT Asia, den regionala divisionen för gruppens bolag inom försäkring m m (separat börsnoterat på LSE). Han är styrelseledamot eller ordförande i ett stort antal av företagets dotterbolag.

Jonathan Collins är Engelsk medborgare, men bor och verkar i Hongkong sedan 1993.

Innehav: 208 125

Per Weithz, styrelseledamot

Född: 1972

Utbildning: Ingenjör och pilot

Per Weithz har mångårig erfarenhet av entreprenörskap och har varit med och grundat bl a Nextjet, UAB Nordic Solutions Air, Quicknet Air Operations och Jet Sweden. Per arbetar som pilot.

Per Weithz är svensk medborgare.

Innehav: 918 161

 

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »