Verksamhet

Interfox Resources är ett oberoende olje- och gasbolag verksamt inom prospektering, med verksamhet i Tomskregionen i västra Sibirien. Bolaget har sedan den senaste reviderade årsredovisningen 2012 ändrat sin verksamhet genom beslut på extra bolagsstämma den 20 december 2013. Då förvärvades Mezhlisa Resources Cyprus Ltd. och den tidigare mineralprospekteringsverksamheten med inriktning mot Norden avyttrades till ett dotterbolag som skiftats ut till Bolagets aktieägare per den 30 december 2013.

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »