eld

Nyheter

IFOX Investments (Xhail) AB publicerar informationsmemorandum

25 maj 2020

IFOX Investments AB (under namnbyte till Xhail AB) publicerar informationsmemorandum inför företrädesemission. Ladda ner den här:

Läs mer »

Kommuniké från extra bolagsstämma i IFOX Investments AB (publ)

14 maj 2020

Aktieägarna i IFOX Investments AB (publ) (”Bolaget” eller ”IFOX”) har den 13 maj 2020 hållit extra bolagstämma i Stockholm varvid följande beslut fattades. Beslut om godkännande av förvärvet av samtliga aktier i Score Music Interactive Limited Beslut om ny bolagsordning…

Läs mer »

Proposed Board of Directors ahead of the EGM

13 maj 2020

Shareholders representing more than 19 percent of the votes have now proposed the following Board of Directors for the Company to the Extra General Meeting of Shareholders.      Michael Doron. Extensive track record in the financial sector, including corporate…

Läs mer »

IFOX Investments AB (publ) kallelse till extra bolagsstämma

15 apr 2020

Aktieägarna i IFOX Investments AB (publ), org nr 556658-6797, kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 maj 2020 kl. 11.00 på bolagets kontor på Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm. Rätt till deltagande Rätt att delta i bolagsstämman har den som…

Läs mer »

IFOX Investments AB (publ) agrees acquisition of Score Music Interactive Ltd

15 apr 2020

IFOX Investments AB (publ) (“IFOX”) has agreed to acquire (the “Acquisition”) 100% of all outstanding shares of Score Music Interactive Ltd (“Xhail”), which has developed a patented software to create great original music at the click of a button. As…

Läs mer »