strand

Om IFOX

Om IFOX

IFOX Investments AB, tidigare Interfox Resources, är ett investmentbolag som med erfarenhet och ett omfattande internationellt nätverk identifierar tillgångar med värdeökningspotential.

Historik

2012-2017 (”Interfox Resources AB”)
Interfox Resources grundandes för att prospektera oljelicensen, Block 71-1 Yelley-Igaiskiy, Tomsk Oblast, Ryssland. Interfox noterades på Aktietorget år 2014 och tar in kapital för att påbörja prospektering. Efter en dispyt mellan Aktietorget och Interfox Resources väljer Aktietorgets disciplinnämnd att i juni 2017 avnotera Interfox Resources. Det leder till att Interfox Resources säljer oljelicensen i en kvittningsaffär med Nickel Mountain Resources ”NMR” som är noterade på NGM listan. IFOX delar ut NMR aktierna till Interfox aktieägare. Interfox Resources AB ändrar namn till IFOX Investments AB.

Juni 2017 – IFOX Investments AB
IFOX arbetar med att söka upp och genomföra ny projekt. Historiskt har IFOX involverats i prospektering av naturtillgångar och råvaruhandel. Generellt är alla projekt med värdeökningspotential av intresse. Styrkan IFOX besitter är det globala nätverket av kontakter samt erfarenhet av att driva internationella projekt och finansiering.

Investeringar

IFOX Investments AB äger idag inga investeringar.

Uppdrag

I samband med försäljningen av prospekteringslicensen (tillgången i Tomsk) till Nickel Mining Resources (NMR) tilldelades IFOX ett försäljningsuppdrag av NMR. Uppdraget är att sälja tillgången i Tomsk.